Orkiestry Dęte


Orkiestra Dęta w Łapszach Niżnych

Orkiestra Dęta w Łapszach Niżnych powstała pod koniec XIX wieku, Pierwszy zapis oraz zdjęcie orkiestry pochodzi z 1902r. W roku 1965 orkiestra zajęła III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych. Orkiestra Dęta z Łapsz Niżnych działa bez przerwy od daty jej założenia. Swoją obecnością i grą uświetnia imprezy świeckie, gminne oraz uroczystości kościelne i żałobne. Co roku uczestniczy w Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych. W 2003 r. była jej gospodarzem, kiedy to obchodziła Jubileusz 100-lecia istnienia. Czterokrotnie orkiestra uczestniczyła gościnnie w Paradzie Orkiestr Dętych Województwa Pomorskiego w Zblewie i Gniewinie oraz w Międzynarodowym Kaszubskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Czymanowie gdzie prezentowała utwory o charakterze regionalnym. Zarówno w przeszłości jak i dziś członkami zespołu są głownie amatorzy, których największą pasją jest muzyka. Orkiestra z Łapsz Niżnych pięciokrotnie brała udział w Powiatowym Podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych za każdym razem plasując się na podium: 2-krotnie zajmując I miejsce, raz II miejsce i  2-krotnie III miejsce.

Kapelmistrz orkiestry: Henryk Kałafut

Skład orkiestry: pełny skład 35 osób

Siedziba orkiestry: Centrum Kultury przy ul. Jana Pawła II 63,  gdzie orkiestra prowadzi szkolenie i próby   całego zespołu, oraz naukę dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 


Orkiestra Dęta z Łapsz Wyżnych

Orkiestra dęta w Łapszach Wyżnych powstała w 1882 roku. Założona została przez mieszkańców  wsi przy pomocy księdza Malinaja, który nauczył członków orkiestry nut i był pierwszym kapelmistrzem. Orkiestra bierze udział w licznych przeglądach, paradach i festynach na  terenie kraju.

Obecnie kapelmistrzem jest: Józef Gryglak 


Orkiestra Dęta z Frydmana 

Orkiestra powstała w 1954r., uczestniczy w uroczystościach kościelnych, wiejskich, strażackich, oraz na przeglądach orkiestr dętych. Brała udział  w koncercie – „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” w Wadowicach.

Funkcję kapelmistrza pełni: Jacek Iglar


Wiejska Orkiestra Dęta z Kacwina

Orkiestra powstała w styczniu 2003r. Obecnie patronat na nią sprawuje Towarzystwo Słowaków w Polsce. Orkiestra występuje na przeglądach orkiestr dętych, uroczystościach kościelnych i żałobnych. Od 2004 r. uczestniczy w corocznych koncertach urodzinowych – „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” w Wadowicach oraz bierze udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce strażaków na Jasna Górę. Koncertują zarówno w kraju jak i poza jego granicami m.in. na Słowacji i Ukrainie. W 2008 roku zdobyła wyróżnienie na Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, zaś w 2014 roku III miejsce na podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Szczawnicy.

Funkcję kapelmistrza pełni: Stanisław Wojtaszek


Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kacwina

Założona została w 2002 roku przez Zarząd Leśnej Wspólnoty Urbarialnej. W skład zespołu wchodzi młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W 2005 roku opiekę nad orkiestrą objęła Ochotnicza Straż Pożarna. Orkiestra uświetnia swoimi koncertami uroczystości kościelne, wiejskie i rodzinne. Co roku bierze udział w przeglądach oraz paradach orkiestr dętych, gdzie odnosi duże sukcesy.

Funkcję kapelmistrza pełni: Antoni Malec