O regionie

Gmina Łapsze Niżne położona jest w całości na obszarze Spisza – regionu, który charakteryzuje się od sąsiednich odmiennym językiem, zwyczajami, stylem architektonicznym. Polska część Spisza to około 170 km 2 powierzchni zamkniętej na południu i wschodzie granicą państwa oraz nurtami rzek Dunajca i Białki. Obszar ten zwany jest Zamagurzem Spiskim.

Dzieje Spisza posiadają burzliwą historię, która wpłynęła zarówno na bogactwo kultury duchowej jak i materialnej Spisza. Spuścizna po naszych przodkach jest bezcennym skarbem.

Na początku XIV wieku Zamagurze odpadło od Polski na rzecz państwa węgierskiego. W związku z tym cała administracja zarządzająca tym terenem znajdowała się przez kilka wieków w rękach węgierskich. Właściciele zamku Dunajec pełnili rolę mecenatu, wznosili kościoły, kaplice oraz dbali o ich wystrój fundując cenne, zgodne z panującym stylem wyposażenia.

Sytuacja polityczna zmieniła się dopiero po zakończeniu I wojny światowej. Austro-Węgry przestały istnieć, powstały nowe państwa. Zrodziły się pretensje o Spisz ze strony Polski i Czechosłowacji. Na terenie Zamagurza trwały przygotowania do plebiscytu. Jednak w sprawie granic nie zadecydowali mieszkańcy Spisza, decyzje podjęła Rada Ambasadorów w Spa (28 VII 1920), która przyznała Polsce czternaście zamagurskich wsi. W czasie II wojny światowej ponownie doszło do zmiany granic, tym razem Zamagurze zostało włączone do Słowacji. Po zakończeniu wojny 14 spiskich wsi pow

róciło do Polski.

      Przynależność państwowa wywarła ogromny wpływ na dziedzictwo kulturowe Spisza, dzięki temu posiada oryginalną gwarę, obrzędy, zwyczaje i zabytki materialne. Teren obfituje w ciekawe obiekty zabytkowe oraz oryginalną kulturę ludową. Każda spiska miejscowość posiada interesujące atrakcje dla turysty. Znawcy architektury sakralnej spotkają na szlaku gotyckim przykłady gotyku, rokoka i baroku. Miłośnicy twierdz znajdą w gminie Łapsze Niżne jeden z najpiękniej położonych zamków w Polsce. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą wędrować szlakami turystycznymi w Pieninach Spiskich i Magurze, jeździć na rowerze wokół jeziora, uprawiać sporty wodne na jeziorze Czorsztyńskim, a w okresie zimy zjeżdżać na nartach ze stoku Polana Sosny. Pasjonaci folkloru znajdą unikatową gwarę, obrzędy, porywającą spiską melodię z charakterystycznym tańcem czardaszem. 

Skip to content