Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktor świetlicy w miejscowości Niedzica

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŁAPSZACH NIŻNYCH Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY

Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktor świetlicy w miejscowości Niedzica

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Kinga Kapołka zamieszkała w Niedzicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kinga Kapołka spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszonym naborze na w/w stanowisko.

 

                                                                                                                   Krystyna Milaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy

Niedzica 18.01.2022r.

Skip to content