Podsumowanie XXXIV ,,Śpiskich Zwyków”

„Śpiskie Zwyki” to wielkie święto kultury Spisza, podczas którego spotykają się zespoły regionalne, kierownicy zespołów wraz z mieszkańcami Spisza, aby wspólnie kultywować rodzime zwyczaje, utrwalać tradycyjną muzykę, taniec i śpiew. Za nami trzydniowe świętowanie lokalnego dziedzictwa, kolejna edycja „Śpiskich Zwyków” to okazja do refleksji nad minionymi czasami, ale także powód do wielkiej dumy z rozwoju konkursów na przestrzeni lat. Co roku bowiem przybywa uczestników, obserwuje się również powstawanie nowych i rozkwit już funkcjonujących zespołów regionalnych. Tegoroczną organizację imprezy zaplanowano na trzy dni – od 2 do 4 lutego. Jury obejrzało i oceniło 87 występów konkursowych w kategorii gawędziarzy, skrzypków – solistów, śpiewaków- solistów, grup śpiewaczych oraz w kategorii mistrz – uczeń w grze na skrzypcach. W ramach konkursu zwyczajów i obrzędów kultywowanych na Spiszu przez zespoły regionalne zaprezentowało się  18 zespołów z terenu polskiego Spisza, w tym 8 dziecięcych, 2 młodzieżowych i 8 dorosłych, w dwóch kategoriach konkursowych: prezentowany zwyczaj i obrzęd oraz taniec.

Komisja obejrzała i oceniła występy zespołów, biorąc pod uwagę walory artystyczne zawarte w prezentowanych programach, a następnie omówiła z instruktorami zespołów regionalnych poszczególne występy.

Patronat Honorowy nad imprezą objął Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Głównym Partnerem imprezy było natomiast Województwo Małopolskie.

Partnerami byli: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, Kruszgeo S.A


GALERIA 02.02.2024r. (piątek)

« z 19 »

GALERIA 03.02.2024r. (sobota)

« z 45 »

GALERIA 04.02.2024r. (niedziela)

« z 71 »
Skip to content