Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. SPISZAK W POWSTANIU WARSZAWSKIM

 

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Projekt upamiętnia 80. rocznicę śmierci bł. ks. Józefa Stanka – pallotyna, żołnierza AK, kapelana powstania warszawskiego, Spiszaka, który zginął w Powstaniu Warszawskim.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2024 do 31.10.2024r.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Przygotowanie wystawy tematycznej „Spiszak w Powstaniu Warszawskim” o charakterze przechodnim, która będzie dostępna w każdej miejscowości Gminy Łapsze Niżne.

Wykonanie muralu „Bohaterstwo i niezłomność bł. ks. Józefa Stanka”, który zostanie umiejscowiony na ścianie budynku Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych. Tworzeniu muralu towarzyszyć będą warsztaty dla młodzieży.

Zorganizowanie debaty i widowiska słowno-muzycznego „Błogosławiony Spiszak w Powstaniu Warszawskim”, które przybliżą historię życia bł. ks. Józefa Stanka.

 

Skip to content