Aktualności

V Konkurs Pieśni Patriotycznych pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Łapsze Niżne

Szanowni Państwo,zapraszamy  mieszkańców gminy Łapsze Niżne do wzięcia udziału w  kolejnej edycji konkursu pieśni patriotycznych, w tym roku w wersji ONLINE.

 1.CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 • wspieranie zdolnych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności,
 • wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,
 • pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich pieśni patriotycznych,
 • podniesienie świadomości narodowej.

2. ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH

 1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna utworu muzycznego a cappella lub z akompaniamentem (półplayback lub akompaniator) o charakterze patriotycznym. Nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk.
 2. Uczestnik konkursu prezentuje jeden, dowolnie wybrany utwór muzyczny o charakterze patriotycznym.
 3. Zarejestrowany występ uczestnika w formie pliku mp4, avi lub mpg, wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniami stanowiącymi załącznik do regulaminu osoba zgłaszająca przesyła e-mailem lub za pomocą serwisu wetransfer.com na adres: gok@lapszenizne.pl w terminie do dnia 31 października 2020r.
 4. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostać podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela zgłaszającego.
 5. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 6. Zarejestrowany film nie może naruszać praw autorskich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Na wykorzystanie wizerunku dziecka zgodę musi wyrazić rodzic/opiekun prawny.
 8. W konkursie pieśni mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne.
 9. Konkurs podzielony jest na grupy wiekowe:

– przedszkole (4 i 5 – latki)  i kl. 0

– Kl. I – IV

– Kl. V – VIII

– szkoła ponadpodstawowa

– dorośli.

 1. Każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz.
 2. Każdy z uczestników biorący udział w konkursie prezentuje tylko jeden utwór.

3. TERMINY

  1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 października 2020r. drogą elektroniczną lub osobiście w godzinach pracy biura GOK od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

4. KRYTERIA OCENY, NAGRODY

  1. Konkurs oceniać będzie niezależne, powołane przez organizatora jury.
  2. Jury będzie oceniać:

– dobór repertuaru,

– poziom techniczny wykonywanego utworu,

– interpretacja utworu,

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Termin wręczenia nagród podany będzie w późniejszym terminie.

5. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dostarczenie nagrań w uszkodzonych plikach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz   informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora.

6. ORGANIZATORZY:

Gminy Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy 18 2629484, 603089332, Gmina Łapsze Niżne.

Regulamin – V GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Karta zgłoszeniowa

Skip to content