Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej w ramach XXXI ,,Spiskich Zwyków” – edycja online

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej konkursy: skrzypków, śpiewaków, gawędziarzy i grup śpiewaczych oraz zespołów regionalnych w ramach XXXI ,,Spiskich Zwyków” – edycja online

Protokół z dnia 5 i 6 lutego 2021r. z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej konkursy: skrzypków, śpiewaków, gawędziarzy i grup śpiewaczych oraz zespołów regionalnych w ramach XXXI ,,Spiskich Zwyków” – edycja online


XXXI ŚPISKIE ZWYKI

 

 

Skip to content