Aktualności

SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

W grudniu Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych zakończył realizację projektu p.n. SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – zadanie dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt zakładał szereg działań na 100. Rocznicę Powrotu Spisza do Polski. Pierwszym ze zrealizowanych zadań było opracowanie i wydanie edukacyjnej gry planszowej „Quiz o Polskim Spiszu”, która w atrakcyjnej formule pytań i odpowiedzi w kategoriach: HISTORIA – SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI, LUDZIE, MIEJSCA, KULTURA, metodą nauki przez zabawę angażuje wszystkich graczy, często całe rodziny, do poznania historii, wydarzeń, kultury i ludzi zasłużonych dla polskiego Spisza. Opracowanie gry poprzedziły warsztaty z młodzieżą w 11 szkołach podstawowych na terenie polskiego Spisza. Celem tych zajęć było poznanie i przybliżenie uczniom historii dotyczącej powrotu Spisza do Polski, zebranie informacji o ważnych dla regionu postaciach, poznanie ciekawych miejsc i atrakcji przyrodniczo-kulturowych z rodzinnych miejscowości oraz szerzej – z całego polskiego Spisza. Kolejnym zadaniem, które także przybliżało historię regionu polegało na opracowaniu wystawy tematycznej pn. „Spiskie Drogi do Niepodległości”. Posłuży ona edukacji regionalnej w poszczególnych szkołach, jest to bowiem wystawa ruchoma, z którą będzie się można zapoznać w placówkach oświatowych. Utworzenie strony internetowej to następne zadanie zrealizowane w ramach projektu. Powstała witryna www.polskispisz100.pl  stanowi zbiór ważnych informacji dotyczących całego polskiego Spisza. W zakładce Historia znajdziemy informacje na temat przebiegu walk o niepodległość przygotowane przez prof. Jerzego Roszkowskiego. Znajdą się tam też biogramy mieszkańców Spisza odznaczonych Krzyżami i Medalami Niepodległości, będących zachętą do poszukiwania w tym gronie swoich przodków, dzielenia się rodzinnymi wspomnieniami, pamiątkami lub informacjami o miejscach spoczynku. Kolejny  element tej zakładki obrazuje kalendarium Zamagurza Spiskiego na osi czasu, dzięki któremu uporządkowanie burzliwych dziejów Spisza wydaje się być nieco łatwiejsze. Obok, w zakładce Lekcje Historii, znajduje się pięć krótkich filmików, które ukazują tematy Spiszowi bliskie – objaśniają wpływy węgierskie, akcję plebiscytową, przebieg delegacji spisko-orawskiej w Paryżu, wyjaśniają zawiłe losy Spiszaków na frontach wojennych, znajdzie się tam też refleksja nad spiską tożsamością. Kolejną zakładką na stronie jest Spacer po Spiszu, czyli opowieść o każdej z poszczególnych 15 wiosek wraz z przedstawieniem krótkiej historii, atrakcji i ciekawostek wzbogaconych pięknymi fotografiami. Na stronie znajduje się też miejsce upamiętniające wszystkie uroczystości, które miały miejsce na Spiszu z okazji 100. Rocznicy Powrotu Spisza do Polski.

Mamy wielką nadzieję, że utworzenie tej strony będzie zarówno dobrze przygotowaną bazą historyczną dla dzieci i młodzieży, posłuży nauczycielom w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji regionalnej, jak również rozbudzi patriotyzm do spiskiej ziemi.

Skip to content